Energetische Reiniging

Energetisch reinigen van uw woning of uzelf

Zowel een woning als een persoon kan energetisch belast of verstoord zijn. En dit kan op twee manieren.


Een biologische, magnetische of elektrische belasting, wat we gemakshalve een belasting vanuit de natuur noemen. Bijvoorbeeld door Ley-lijnen, wateraders of andere 'natuurlijke' verstoringen van energie gaan er verschillende effecten te zien zijn, zowel op niveau van gezondheid van de bewoners als aan de woning zelf. Het effect daarvan kan je merken en meten zowel in een woning als op een fysiek persoon. 


Ook bestaat er eerder energetische of spirituele belasting van zowel een woning of van een persoon. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen van geweldadige aard die in de woning eerder plaatsvonden.

Deze soort van energetische verstoring is veel moeilijker te behandelen en heeft meestal een grotere impact op de gezondheid en levenskwaliteit van de personen of personen die in dat gebouw wonen.


Voor beide 'gevallen' dient de woning en eventueel één of meerdere bewoners gezuiverd worden. Vooraleer daar aan te beginnen dient vooraf metingen gedaan te worden om de precieze belasting te bepalen. Slechts dan, kan in een tweede fase, een gepaste zuiveringsmethode bepaald worden en uitgevoerd worden.

Natuurlijke belasting of


spirituele belasting :

Een huis of appartement, hoe groot of klein, hoe oud of jong, losstaand of in rij, het maakt  niet uit, het kan altijd belast zijn door een natuurlijke of een spirituele belasting.


Zowel door de éne als de andere vorm van belasting geeft dit effecten op de woonkwaliteit en op de levenskwaliteit van de bewoners.


Een reiniging gebeurt steeds in twee fases. 


Een eerste fase, is het opmeten van de belasting ter plaatse. Dit duurt ongeveer een uur of drie. Alle ruimtes in de woning worden onderzocht en gemeten. Meestal met een Lecher-antenne.


In een tweede fase, over het algemeen twee of drie dagen later, wordt de woning gereinigd. Dat gebeurt meestal door het aanbrengen van producten of apparatuur. Veelal worden producten in meerdere plaatsen van de woning geplaatst.


De prijs voor een reiniging is moeilijk vooraf te bepalen.


Voor fase één, wordt €50,- aangerekend, welke onmiddellijk dient vereffend te worden bij de uitvoering ervan.


Dezelfde dag of maximaal één dag na fase één, wordt u de prijs voor fase twee meegedeeld. Dit bedrag varieert in functie van de uit te voeren reiniging. Dit bedrag schommelt daarom tussen de €200,- en €600,-


Voor voorafgaande informatie kan u best mailen naar adv@intimerg.com of bellen naar 0475 909 163 (altijd de voice mail inspreken aub).

Copyright Intimerg bvba © All Rights Reserved - Hosted by one.com