Lezingen en workshops

Lezingen en workshops 


Monenteel zijn er geen lezingen of workshops gepland omwille van het corona virus.


Normalerwijze gaan wij terug van start met allerhande lezingen en workshops medio september van dit jaar.


Kom regelmatig terug op deze pagina kijken om de planning voor het najaar te kennen.


Deze lezingen worden aan groepen of bedrijven gegeven in samenspraak wat betreft het thema.